Informujemy, że Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie zmienił siedzibę.

Nowy adres:
35 – 045 Rzeszów
ul. Hetmańska 9

Numery telefonów do kontaktów pozostają bez zmian.