W dniach 27.09.2016r. i 28.09.2016r. w Ośrodku Adopcyjnym w Rzeszowie odbyły się spotkania z Przedstawicielami PCPR, MOPS, MOPR i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Bezpośredni kontakt z pracownikami instytucji funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego miał na celu wymianę informacji i doświadczeń dotyczących wzajemnej współpracy. Poruszono ważne zagadnienia z zakresu pracy na rzecz dziecka i rodziny. Uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, które posłużyły wypracowaniu wspólnych ustaleń w dalszej pracy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za uczestnictwo w spotkaniu i zaangażowanie w dyskusję.