Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie prowadzi swoją działalność od dnia 2 stycznia 2012 roku na mocy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku.

Funkcjonujemy jako Oddział w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie. Do 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego działały publiczne Ośrodki Adopcyjno – Opiekuńcze w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu oraz Katolicki Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Krośnie.

Obecnie jesteśmy jedynym Ośrodkiem na Podkarpaciu realizującym zadania związane z procedurą adopcyjną. Swoim zasięgiem obejmujemy dzieci i rodziny z całego naszego województwa.

Naszą misją i najważniejszym zadaniem jest praca na rzecz dzieci, które nie mogą z różnych powodów wychowywać się w swoich rodzinach biologicznych oraz na rzecz rodzin, które pragną przyjąć takie dzieci do swoich domów. Zajmujemy się diagnozą dzieci z uregulowaną sytuacją prawną kierowanych do przysposobienia i ich kwalifikacją. Prowadzimy zgłaszające się do nas rodziny poprzez całą procedurę adopcyjną – od momentu zgłoszenia się do Ośrodka, poprzez proces diagnozy, przygotowania do adopcji, kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej oraz kontakt z dzieckiem i przyjęcie go do rodziny, procedurę sądową i udzielanie wsparcia na każdym z tych etapów. Zajmujemy się także tzw. adopcją wewnątrzrodzinną, tj. opiniowaniem na zlecenie sądu małżonka, który pragnie przysposobić dziecko żony lub męża.

Wszystkich, którzy chcieliby przysposobić dziecko, mają pytania dotyczące procedury adopcyjnej zapraszamy do osobistego kontaktu z pracownikami Ośrodka.