Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w grupie wsparcia wszystkie chętne rodziny adopcyjne (rodziców i dzieci). Najbliższe spotkanie odbędzie się 25.01.2019 r. o godz. 16.30 w siedzibie ośrodka przy ul. Hetmańskiej 9, III p., p. 308. Rodziny adopcyjne uczestniczące w grupie wsparcia mają możliwość nawiązania i utrzymywania relacji z innymi rodzinami adopcyjnymi, wymiany doświadczeń rodzicielskich oraz uzyskania wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych dla rodziny. Na spotkaniach panuje życzliwa atmosfera, pełna zrozumienia i empatii. Rodzice adopcyjni obecni na grupie wsparcia mogą liczyć w tym czasie na zapewnienie opieki nad ich dziećmi, które korzystają wówczas z zajęć prowadzonych przez psychologów  i pedagogów Ośrodka Adopcyjnego w Rzeszowie.

Kolejne terminy spotkań odbędą się w o stałej godzinie 16.30 w dniach: 22.02.2019 r., 22.03.2019 r., 26.04.2019 r., 24.05.2019 r. oraz 28.06.2019 r.

W razie potrzeby, proszę dzwonić pod numer telefonu: 17 74 70 629, 17 74 70 606

Serdecznie zapraszamy!