„Przemoc w pomocy – skuteczna pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc domową bez wikłania się w dramatyczne trójkąty” był to temat konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” działające przy Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Konferencja odbyła się w dniu 11 października 2017r. w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli. Zadanie dofinansowane było z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. W konferencji uczestniczyli także pracownicy Ośrodka Adopcyjnego w Rzeszowie.

Spotkanie rozpoczął Pan mgr Jarosław Gliszczyński (psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor) przedstawiając temat - „Jak skutecznie pomagać osobom uwikłanym w przemoc domową bez płacenia za to nadmiernych kosztów emocjonalnych”. Prowadzący zwrócił uwagę na występujący w pracy z przemocą „trójkąt traumy” i role, które się z nim wiążą. Do tych ról zalicza się: prześladowcę (agresora), ofiarę, wybawcę. Osoby udzielające pomocy często przyjmują rolę wybawcy, która zdaniem prelegenta jeśli jest uświadomiona pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów przemocy. Pan Jarosław Gliszczyński podkreślił różnicę w pomaganiu dzieciom uwikłanym w przemoc a osobom dorosłym. Dzieci potrzebują „wybawienia” z sytuacji przemocy, której doznają, a podstawową kwestią jest odzyskanie przez nie poczucia bezpieczeństwa.

Następnie Pan mgr Marek Rodziewicz (psychoterapeuta) na podstawie prezentacji „Wpływ pracy z przemocą na funkcjonowanie zespołu profesjonalistów” omówił sposoby funkcjonowania grupy jako całości, z uwzględnieniem znaczenia pojedynczej osoby. Wyakcentował, że myśli i emocje wypowiadane przez jednego członka grupy są także myślami i emocjami pozostałych członków grupy.

Kolejnym z gości konferencji była Pani mgr Sabina Lasok – Chwiedoruk (psychoterapeuta, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej), która podkreśliła znaczenie pracy superwizyjnej dla każdego zespołu specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą pomocą na podstawie przygotowanego materiału pt. „Superwizja – wsparcie profesjonalistów dla efektywnej pomocy rodzinom”.

Dyrektor Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Pani mgr Katarzyna Rogala przybliżyła uczestnikom konferencji „Metody odreagowania i budowania współpracy w praktyce SOWiIK – na przykładzie projektu „System ochronny - budowanie i wdrożenie sieci wsparcia osób zatrudnionych w instytucjach i służbach realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie stalowowolskim woj. podkarpackiego”. Zachęciła również do poznania własnych sposobów radzenia sobie ze stresem i stosowania ich w codziennym życiu.

Niezwykle ciekawe było zakończenie konferencji, które poprowadziła Pani mgr Maria Dekert, doświadczony psychoterapeuta oraz superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Prowadząca zaprosiła do wspólnej dyskusji przedstawicieli różnych dziedzin zajmujących się udzielaniem pomocy. Stworzyli oni team reflektujący, który podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi tematyki konferencji. Członkowie teamu byli zgodni co do potrzeby superwizji, w każdym zespole specjalistów.

Konferencja była okazją do refleksji nad rolą pracownika służb pomocy. Uczestnicy spotkania zdobyli nowe doświadczenia oraz wzbogacili swoją wiedzę poprzez ciekawe prezentacje prowadzących.

Pracownicy Ośrodka Adopcyjnego poprzez udział w Konferencji zgłębili swoją wiedzę na temat znaczenia superwizji w pracy zespołu, a wystąpienia psychoterapeutów pozwoliły spojrzeć na problemy związane z tematem adopcji z innej perspektywy.