W dniu 8 listopada 2016 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się konferencja pt. „Adopcja-Rodzicielstwo Serca” organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Oddział Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie. Konferencja została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego. Patronat medialny nad konferencją sprawowali: TVP Rzeszów, Radio Via, Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny oraz Rzeszowski Portal Internetowy RESinet.

Konferencję uroczyście otworzył Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pan Jerzy Jęczmienionka oraz Pan Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, który powitał uczestników konferencji i odczytał list w imieniu Marszałka Władysława Ortyla. W problematykę wystąpień konferencyjnych uczestników wprowadziła Kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Rzeszowie Pani Jolanta Zarówna. W swojej wypowiedzi podkreśliła, iż „W rodzicielstwie adopcyjnym istnieje potrzeba wrażliwości, otwartości, wielkiego serca, aby otworzyć się na przyjęcie do swojego domu i życia dziecka, którego się nie urodziło i pokochać je z całym bagażem jego historii, rodziny pochodzenia, doświadczonego cierpieniem i krzywdą. Wiedzą o tym rodzice adopcyjni, dla nich dzieci rodzą się właśnie poprzez serce”.

W kwestie prawne dotyczące przysposobienia wprowadził Pan Ziemowit Czech Prezes Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, który podzielił się swoim doświadczeniem w realizacji procedury adopcyjnej. Pan Sędzia w swoim wystąpieniu zaznaczył: „Sąd powszechny, który orzeka adopcję dziecka, nie powinien się mylić ani zwlekać w tych sprawach . W życiu tego dziecka zbyt wielu dorosłych pomyliło się już w sposób niewybaczalny”. Następnie Pani Urszula Polanowska Dyrektor Domu Dziecka w Rzeszowie podzieliła się swoimi wieloletnimi spostrzeżeniami związanymi z pracą z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zwróciła uwagę, iż „W sytuacji, kiedy rodzice biologiczni nie kontaktują się z dziećmi dochodzi do pozbawienia ich władzy rodzicielskiej a tym samym do możliwości adopcji”.

Pierwszą cześć konferencji zakończyło wystąpienie Pani Doroty Dominik Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie, dotykające kwestii potrzeb dzieci kierowanych do przysposobienia jak i kandydatów na rodziców adopcyjnych. W swojej prezentacji podkreśliła, iż „Zbudowanie relacji wymaga czasu i trudu. A ludzie są niecierpliwi…”. Zwróciła też uwagę na szczególną rolę pracowników ośrodka adopcyjnego, którzy są odpowiedzialni za pracę z kandydatami na rodziców adopcyjnych.

Konferencję uświetnił występ artystyczny dzieci z Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie Serce”. Mali aktorzy przedstawili inscenizację bajki „Jeż” autorstwa Katarzyny Kotowskiej. Występ dzieci spotkał się z bardzo dobrym odbiorem i wywołał wzruszenie wśród uczestników konferencji.

W drugiej części spotkania jako pierwsza głos zabrała Pani Beata Ożóg Kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Chełmie, która przybliżała drogę jaką muszą przejść kandydaci na rodziców adopcyjnych, aby w ich domach i sercach pojawił się wyczekiwany mały Gość. Prelegentka wyraziła przekonanie, że „Proces przygotowania przyszłych rodziców adopcyjnych na przyjęcie do swojego domu i serca – dziecka, to wyjątkowy czas dla rodziny. Jest to czas stopniowej, ale pogłębiającej się koncentracji na sobie, własnych doznaniach, reakcjach emocjonalnych, pogłębionej autorefleksji (…), jest to czas przemyśleń nad dojrzałością i trafnością swoich decyzji, w tym adopcyjnych”. Pan dr Krzysztof Szwajca Dyrektor Oddziału Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia Siemacha w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że „To jak dziecko sobie poradzi z trudnościami zależy głównie od wsparcia, które dostanie w rodzinie – rodzinie adopcyjnej. Dla rozwoju poczucia własnej wartości, niezależności i tożsamości dzieciom potrzebne są silne więzi z rodzicami. Potrzebują bezwarunkowej miłości i akceptacji”.

Uwieńczeniem konferencji było wystąpienie rodziców adopcyjnych, którzy podzielili się swoim trudem, ale przede wszystkim ogromnym szczęściem wynikającym z wychowania czwórki dzieci.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Oddział Ośrodek Adopcyjny pragnie podziękować uczestnikom konferencji za liczne przybycie. Wyrażamy nadzieję, że spotkanie to było okazją do inspirującej wymiany myśli oraz przybliżyło Państwu problematykę związaną z przysposobieniem dziecka.

Wystąpienia prelegentów

"Adopcja w prawie polskim - elementy prawa i doświadczenia z sali sądowej" - Pan Ziemowit Czech

 

 "Dziecko oczekujące na adopcję - doświadczenia z placówki opiekuńczo-wychowawczej" - Pani Urszula Polanowska

 

"Dwie strony medalu: potrzeby dziecka kierowanego do adopcji - potrzeby rodziców adopcyjnych" - Pani Dorota Dominik

 

Występ dzieci ze Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego "Wielkie Serce". Inscenizacja bajki "Jeż" Katarzyny Kotowskiej

 

"Droga do rodzicielstwa adopcyjnego - przygotowanie w ośrodku adopcyjnym" - Pani Beata Ożóg

 

"Jak budować relację z dzieckiem adopcyjnym - teoria i praktyka" - Pan Krzysztof Szwajca