W dniu 11.10.2016r. w Akademii Ignatianum w Krakowie miała miejsce konferencja pn. „ Prawo dziecka do rodziny” zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia. Uczestniczyła w niej delegacja pracowników rzeszowskiego Ośrodka Adopcyjnego.

Wśród zaproszonych prelegentów można było usłyszeć Panią mgr Józefę Grodecką, która przedstawiła temat: „Rozwój rodzinnych form opieki zastępczej w Krakowie”; Panią dr Katarzynę Tomsia, która omówiła bardzo interesujące zagadnienia wczesnego wyposażenia dziecka do przywiązania. Pani dr Maria Ligęza w swoim wykładzie sformułowała tezę, że tym, czego dziecko potrzebuje przede wszystkim od dorosłych jest rodzina, jako miejsce rozwoju. Pani dr Marta Prucnal- Wójcik przedstawiła w sposób przystępny i praktyczny aspekty praw oraz obowiązków dziecka w rodzinie. Natomiast Pani mgr Romualda Ulasińska podzieliła się ze słuchaczami swoim doświadczeniem pracy terapeutycznej z rodzinami adopcyjnymi. Ostatni wykład prowadzony przez Panie mgr Romualdę Ulasińską i mgr Agnieszkę Ziętarską dotyczył rozmów z dzieckiem na temat adopcji.

Konferencja sprzyjała wymianie doświadczeń i formułowaniu praktycznych wniosków na przyszłość w kontekście naszej pracy w Ośrodku. Zainspirowała również do zapoznawania się z wynikami najnowszych badań i teorii naukowych
w obszarze pieczy zastępczej. Cieszymy się, że mogliśmy w niej uczestniczyć