W dniach 18-19.06.2024 r. pracownicy Ośrodka Adopcyjnego w Rzeszowie wzięli udział
w szkoleniu „Podstawy wiedzy o zaburzeniach neurorozwojowych” przeprowadzonym przez dr Iwonę Palicką. Podczas spotkania zostały omówione takie tematy jak:

  • podstawy wiedzy o zaburzeniach neurorozwojowych,
  • specyfika diagnozy oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wybranych zaburzeniach neurorozwojowych (m.in. niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia komunikacji, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia z nadaktywnością
    i deficytem uwagi, specyficzne zaburzenia uczenia się, zaburzenia ruchowe),
  • charakterystyka zespołu FASD,
  • miejsce FASD wśród innych zaburzeń neurorozwojowych,
  • studia przypadków.

Dziękujemy Pani Iwonie za niezwykle interesujące szkolenie poparte wieloma przykładami
z praktyki oraz możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie zaburzeń, które w dużej mierze mogą dotyczyć dziecka zranionego.

szkol