Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie zachęca do zapoznania się z poniższymi materiałami dotyczącymi domowych zasad ekranowych.

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/domowe-zasady-ekranowe%E2%80%AF/
https://www.domowezasadyekranowe.fdds.pl/wp-content/uploads/2022/04/domowe-zasady-ekranowe-broszura.pdf