23 lutego - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001r. i jest obchodzony corocznie w dniu 23 lutego. Ma on przede wszystkim przypominać o znaczeniu zdrowia psychicznego i potrzebie lepszego wsparcia dla osób zmagających się z depresją. Jest to również doskonała okazja dla rodzin, osób towarzyszących chorującym na depresję, jak i dla całego społeczeństwa oraz ekspertów, do dzielenia się wiedzą na temat depresji, jej przyczyn oraz skutków.

 depr

Rysunek 1 źródło: https://www.facebook.com/lisiesprawy/photos/a.362857657248669/1377366525797772/?type=3

Ważnym jest aby pamiętać, że choroba ta może dotknąć każdego człowieka. Nie mają
tu znaczenia płeć, wiek, miejsce zamieszkania czy status społeczny. Często rozwija się ona latami, dyskretnie i powoli odbierając radość z życia. Charakteryzować ją mogą takie dolegliwości jak obniżony nastrój, bezsenność (lub nadmierna senność), znaczny spadek aktywności i zainteresowań, pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe, utrata apetytu, zmęczenie lub poczucie braku energii, poczucie braku własnej wartości, problemy z koncentracją. Na skutek symptomów depresji chorzy zaczynają zaniedbywać codzienne obowiązki – pracę, szkołę, higienę osobistą. Problemem stają się dla nich podstawowe czynności takie jak wstanie z łóżka czy pójście do sklepu. 

Depresja jest chorobą, którą trzeba leczyć i z którą można żyć.

Ważne, by o tym czym jest depresja, jak się objawia i na czym polega wiedziały nie tylko osoby chore czy udzielające im wsparcia i pomocy (lekarze, psychiatrzy, psycholodzy i psychoterapeuci)
ale również by możliwie dużo wiedziały osoby najbliższe z rodziny i otoczenia osoby cierpiącej
na depresję.

WAŻNE TELEFONY

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 

tel. 22 594 91 00 

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 

tel. 116 123 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 

tel. 116 111 

ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania 

tel. 22 484 88 01